Điểm thi của thí sinh Nguyễn Thị Phương Nhi SBD 82426

Bắt buộc

Tìm theo tên hoặc số báo danh

Ví dụ: nguyen van, nguyễn văn, "nguyễn văn cường", 16965

Thông tin thí sinh
SBD 82426
Họ Tên Nguyễn Thị Phương Nhi
Ngày sinh 05/06/1994
Giới tính Nữ
Khối thi T
Trường Khoa Giáo dục Thể chất - ĐH Huế
Thông tin điểm thi
Sinh 3.75
Toán 2.5
Năng khiếu TDTT 10
Tổng điểm thi 26.5
Điểm cộng 0.5
Tổng điểm 27
Thông tin thứ hạng
Ngành thi Giáo dục quốc phòng - An ninh
Chỉ tiêu 100 [Top 100]
Số lượng thí sinh cùng điểm 0
Số lượng thí sinh hơn điểm 0
Số lượng thí sinh dự thi 127