Điểm chuẩn nguyện vọng 1 Trường Đại học Nông lâm - ĐH Huế 2012

#NgànhKhối xét tuyểnĐiểm chuẩn
1 Công nghệ sau thu hoạch A, BA: 13; B: 14
2 Công thôn AA: 13
3 Công nghệ kỹ thuật cơ khí AA: 13
4 Công nghệ hoa quả và cảnh quan A, BA: 13; B: 14
5 Khuyến nông A, BA: 13; B: 14
6 Chăn nuôi A, BA: 13; B: 14
7 Phát triển nông thôn A, C, D1, D2, D3, D4A: 13; C: 14.5; D1,2,3,4: 13.5
8 Quản lí đất đai A, BA: 13; B: 14
9 Quản lí nguồn lợi thuỷ sản A, BA: 13; B: 14
10 Khoa học đất A, BA: 13; B: 14
11 Công nghệ chế biến lâm sản A, BA: 13; B: 14
12 Quản lí tài nguyên rừng A, BA: 13; B: 14
13 Nông học A, BA: 13; B: 14
14 Nuôi trồng thuỷ sản A, BA: 13; B: 14
15 Thú y A, BA: 13; B: 14
16 Lâm nghiệp A, BA: 13; B: 14
17 Bảo vệ thực vật A,BA: 13; B: 14
18 Khoa học cây trồng A, BA: 13; B: 14
19 Công nghệ thực phẩm A, BA: 13; B:14