Điểm chuẩn nguyện vọng 1 Khoa Du lịch - ĐH Huế 2012

#NgànhKhối xét tuyểnĐiểm chuẩn
1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A, A1, C, D1, D2, D3, D4A, A1: 14; C: 16; D1,2,3,4: 14
2 Kinh tế A, A1, D1, D2, D3, D4A,A1: 13; D1,2,3,4: 13.5
3 Quản trị kinh doanh A, A1, D1, D2, D3, D4A,A1: 13; D1,2,3,4: 13.5