Điểm chuẩn nguyện vọng 1 Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Huế 2012

#NgànhKhối xét tuyểnĐiểm chuẩn
1 Sư phạm tiếng Trung Quốc D1, D2, D3, D4D1,2,3,4: 13.5
2 Sư phạm Tiếng Pháp D1, D2, D3D3: 13.5
3 Ngôn ngữ Hàn Quốc (cũ: Tiếng Hàn) D1, D2, D3, D4D1,2,3,4: 13.5
4 Ngôn ngữ Nhật (cũ: Tiếng Nhật) D1, D2, D3, D4, D6D1,2,3,4,6: 13.5
5 Ngôn ngữ Trung Quốc (cũ: Tiếng Trung) D1, D2, D3, D4D1,2,3,4: 13.5
6 Ngôn ngữ Pháp (cũ: Tiếng Pháp ) D1, D2, D3D1,3: 13.5
7 Ngôn ngữ Nga D1, D2, D3, D4D1,2,3,4: 13.5
8 Ngôn ngữ Anh (cũ: Tiếng Anh) D1D1: 14.5
9 Quốc tế học D1D1: 13.5
10 Việt Nam học C, D1, D2, D3, D4C: 14.5; D1,2,3,4: 13.5
11 Sư phạm Tiếng Anh D1D1:14.5, D3:13.5