Điểm chuẩn nguyện vọng 1 Trường Đại học Kinh tế - ĐH Huế 2012

#NgànhKhối xét tuyểnĐiểm chuẩn
1 Hệ thống thông tin quản lý A, A1, D1, D2, D3, D4A,A1: 13; D1,2,3,4: 13.5
2 Tài chính - Ngân hàng A, A1, D1, D2, D3, D4A,A1: 16; D1,2,3,4: 16
3 Kế toán A, A1, D1, D2, D3, D4A,A1: 16.5; D1,2,3,4: 16.5
4 Quản trị kinh doanh A, A1, D1, D2, D3, D4A,A1: 15.5; D1,2,3,4: 15.5
5 Kinh tế A, A1, D1, D2, D3, D4A,A1: 13.5; D1,2,3,4: 13.5