Điểm chuẩn nguyện vọng 1 Trường Đại học Khoa học - ĐH Huế 2012

#NgànhKhối xét tuyểnĐiểm chuẩn
1 Đông phương học C, D1C: 14.5; D1: 13.5
2 Ngôn ngữ học C, D1C: 14.5; D1: 13.5
3 Xã hội học C, D1C: 14.5; D1: 13.5
4 Công tác xã hội C, D1C: 14.5; D1: 13.5
5 Báo chí C, D1C: 14.5; D1: 14
6 Hán - Nôm C, D1C: 14.5; D1: 13.5
7 Triết học A, CA: 13; C: 14.5
8 Lịch sử C, D1C: 14.5; D1: 13.5
9 Văn học CC: 14.5
10 Công nghệ sinh học A, BA: 13; B: 16.5
11 Khoa học môi trường A, BA: 13; B: 15
12 Địa lí tự nhiên A, BA: 13; B: 14
13 Sinh học A, BA: 13; B: 14
14 Kỹ thuật địa chất AA: 13
15 Địa chất học AA: 13
16 Hoá học A, BA: 13; B: 15.5
17 Toán ứng dụng AA: 13
18 Công nghệ kỹ thuật điện, viễn thông AA: 13
19 Kiến trúc VV: 14.5
20 Vật lí AA:13
21 Công nghệ thông tin A, A1A,A1: 13
22 Toán học AA: 13