Nguyện vọng - Thẻ

Hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2, 3

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khi làm hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2, 3.

Trường Đại học dân lập Phú Xuân thông báo xét tuyển nguyện vọng 2 các ngành hệ ĐH và CĐ chính quy năm 2011

Ngày 15/09/2011.

Tính đến hết ngày 01/09/2011.

Tính đến ngày 12/09/2011.

Toàn văn thông báo của Đại học Huế về việc xét tuyển đợt 2.