Phòng trọ - Thẻ

Thông báo phòng trọ mới

...

Chổ ở ký túc xá

Thông báo của Trung tâm phục vụ sinh viên Đại học Huế về chổ ở ký túc xác phục vụ thí sinh dự thi Đại học Huế năm 2011.

Thông báo của Đại học Huế về việc bố trí chỗ ở nội trú khu nhà mới tại ký túc xá Trường Bia cho sinh viên năm 1