QUÁ TRÌNH CHẨN ĐOÁN

BẠN TÌM XEM TRẺ CÓ DẤU HIỆU NÀO TRONG CÁC DẤU HIỆU DƯỚI ĐÂY

(nếu trẻ không có bất kỳ dấu hiệu nào ở trên thì bạn vẫn cứ kích nút Ok để sang các dấu hiệu tiếp theo)