Phác đồ C

Điều trị nhanh mất nước nặng

Trẻ mất nước nặng cần phải bù nước và muối nhanh chóng. Để đạt mục đích này cần sử dụng dịch truyền tĩnh mạch.

Liệu pháp bù dịch sử dụng các dịch truyền tĩnh mạch hoặc sử dụng ống thông dạ dày chỉ được khuyến nghị đối với những trường hợp trẻ bị MẤT NƯỚC NẶNG.

Bạn có thể truyền tĩnh mạch ngay được không?
 • Truyền dịch tĩnh mạch ngay. Nếu trẻ uống được, hãy cho uống ORS trong khi chuẩn bị truyền. Truyền 100ml/kg dung dịch Ringer Lactat (hoặc nước muối sinh lý nếu không có sẵn dung dịch Ringer Lactat). Chia số lượng và thời gian như sau:
  • Trẻ <12 tháng: Lúc đầu tuyền 30ml/kg trong 1 giờ, sau đó truyền 70ml/kg trong 5 giờ
  • Trẻ 12 tháng đến 5 tuổi: Lúc đầu tuyền 30ml/kg trong 30 phút, sau đó truyền 70ml/kg trong 2 giờ 30 phút

Truyền thêm một lần nữa với số lượng và thời gian tương tự nếu mạch rất yếu hoặc không bắt được.

 • Cứ 1 - 2 giờ đánh giá lại trẻ. Nếu tình trạng mất nước không cải thiện tốt thì truyền nhanh hơn.
 • Khi trẻ có thể uống được, hãy cho uống ORS (khoảng 5ml/kg/giờ); thường sau 3-4 giờ (trẻ<12 tháng) hoặc 1- 2 giờ (trẻ >= 12 tháng).
 • Sau 6 giờ (trẻ<12 tháng) hoặc 3 giờ (trẻ >= 12 tháng) đánh giá lại và phân loại độ mất nước rồi lựa chọn phác đồ thích hợp (A, B hoặc C) để điều trị.
(Xem thêm 1)
Cơ sở y tế gần đó có truyền dịch tĩnh mạch được không? (trong vòng 30 phút)
 • Chuyển ngay trẻ bệnh tới đó để truyền tĩnh mạch
 • Nếu trẻ có thể uống được, hãy đưa cho bà mẹ dung dịch ORS và hướng dẫn cách cho uống trong khi chuyển trẻ.
(Xem thêm 2)
Bạn đã được huấn luyện dùng ống thông dạ dày để bù nước chưa?
Trẻ có thể uống được không?
 • Bù nước bằng ống thông dạ dày (hoặc uống) dung dịch ORS: cho 20ml/kg/giờ trong 6 giờ (tổng cộng 120ml/kg).
 • Cứ 1-2 giờ đánh giá lại trẻ:
  • Nếu nôn nhiều lần hoặc bụng chướng tăng lên, cho dịch chảy chậm hơn.
  • Nếu sau 3 giờ, tình trạng mất nước không cải thiện hơn, hãy chuyển trẻ đi bệnh viện để truyền dịch tĩnh mạch.
 • Sau 6 giờ, đánh giá lại trẻ, phân loại mất nước và chọn phác đồ điều trị thích hợp.

Chú ý: Nếu có thể, theo dõi trẻ bệnh ít nhất 6 giờ sau khi bù dịch để chắc chắn bà mẹ có thể tiếp tục bù nước bằng cho uống ORS.

(Xem thêm 3)

Nếu không thể truyền dịch qua tĩnh mạch hoặc bằng ống thống dạ dày và trẻ cũng không thể uống Chuyển GẤP trẻ đi bệnh viện để truyền dịch hoặc đặt ống thông dạ dày.

1. Nếu bạn có thể điều trị truyền dịch tĩnh mạch

(đang cập nhật)

2. Nếu cơ sở y tế gần nhất (cách khoẳng 30 phút đi đường) có thể điều trị bằng truyền dịch tĩnh mạch

(đang cập nhật)

3. Nếu bạn đã được đào tạo cách sử dụng ống thông dạ dày và trẻ có thể uống được

(đang cập nhật)

Chỉnh sửa lần cuối bởi qn [05/05/2012 13:53]

Viết Bình luận

Họ tên Bắt buộc
Email Bắt buộc
Tiêu đề Bắt buộc
Kiểu bình luận
Nội dung
Nhập mã được hiển thị: