Sử dụng Teamviewer để hỏi bài

Một số câu hỏi không thể chẩn đoán bằng tai được, chỉ có thể chẩn đoán bằng mắt. Teamviewer là công cụ giúp bác sĩ có thể chẩn đoán từ xa (qua internet). Tất nhiên, cả bác sĩ và bệnh nhân đều phải có Internet.

Bệnh nhân cần bác sĩ chẩn đoán trực tiếp (bằng mắt) thì thực hiện lần lượt các bước dưới đây. Nếu đã cài Teamviewer thì có thể bỏ qua bước 1.

1. Cài Teamviewer

Trước hết tải chương trình Teamviewer (một tập tin có đuôi exe). Kích đúp lên file TeamViewer_Setup.exe (tên có thể không chính xác) sau đó cứ làm theo như các hình dưới đây. Chú ý: trong tất cả các cửa sổ, ngoại trừ cửa sổ cuối cùng, đều kích nút Next để tiếp tục!

Nhấn Finish để kết thúc việc cài đặt.

2. Chạy Teamviewer để hỏi bài

Chạy Teamviewer. Một cửa số như dưới đây hiện ra. Chú ý hai thông tin là Your ID [1] và Password [2].

Trong cửa sổ chat (Yahoo Messenger), chỉ cần đưa cho bác sĩ các con số trong Your IDPassword. Sau đó ngồi yên để bác sĩ xem trực tiếp!

Bình luận (1)

Viết Bình luận
  • Dương Thái Sơn
    viết chương trình c

    câu 1:viết chương trình c tìm ước chung lơn nhất của hai số nguyên dương a,b

    câu 2:tìm giá trị lớn nhất của dãy số a1,a2,a3,.......an

Viết Bình luận

Họ tên Bắt buộc
Email Bắt buộc
Tiêu đề Bắt buộc
Kiểu bình luận
Nội dung
Nhập mã được hiển thị: