Tin học

  • DropBox - Tạo tài khoản, cài đặt và chia sẻ tài liệu

    DropBox là một dịch vụ miễn phí giúp đồng bộ dữ liệu lên đến 2GB (và có thể hơn) giữa các máy hay chia sẻ các thư mục giữa một nhóm người một các dễ dàng, thuận tiện. Yêu cầu: phải có kết nối internet tại các máy sử dụng.

  • Hệ đếm

  • Sử dụng Teamviewer để hỏi bài

    Một số câu hỏi không thể chẩn đoán bằng tai được, chỉ có thể chẩn đoán bằng mắt. Teamviewer là công cụ giúp bác sĩ có thể chẩn đoán từ xa (qua internet). Tất nhiên, cả bác sĩ và bệnh nhân đều phải có Internet.

  • Chương trình quản lý đĩa ảo MagicDisc

    Hướng dẫn cài đặt từng bước chương trình MagicDisc nhằm giúp cho người chưa quen với việc cài đặt phần mềm máy tính có thể cài đặt và sử dụng MagicDisc - là một chương trình quản lý đĩa ảo nhỏ gọn, miễn phí.