Câu hỏi thường gặp về lập trình trên Visual C++

...

1. Vì sao khi chạy chương trình thì nó cứ chạy chương trình cũ?

Ý câu hỏi là đã viết 1 chương trình chạy ngon lành rồi, sau đó viết 1 chương trình khác (hoặc sửa chữa chương trình vừa rồi) nhưng khi nhấn F5 (hay Ctrl + F5) để chạy chương trình thì nó cứ chạy chương trình cũ.

Lý do: chương trình mới bị lỗi. Khi một chương trình bị lỗi thì nó chưa biên dịch, do đó, khi nhấn F5 (hay Ctrl + F5) để chạy chương trình thì Visual Studio sẽ lấy bản đã biên dịch thành công trước đó để chạy.

Lời khuyên: chỉ nên nhấn F5 (hay Ctrl + F5) để chạy chương trình mà chúng ta chắc chắn không có lỗi. Sau viết xong chương trình, nên biên dịch trước (nhấn F6), nếu thành công thì hãy nhấn tiếp F5 (hay Ctrl + F5) để chạy chương trình.

2. Vì sao không tìm thấy cửa sổ Watch trong menu để mở?

Để có được menu như trong bài viết hướng dẫn cách debug thì phải đang ở chế độ debug chương trình. Để chuyển sang chế độ debug chương trình, chỉ đơn giản nhấn phím F10. Lúc này, con trỏ dòng lệnh có màu vàng phía bên trái sẽ ở dòng đầu tiên của chương trình: void main().

Viết Bình luận

Họ tên Bắt buộc
Email Bắt buộc
Tiêu đề Bắt buộc
Kiểu bình luận
Nội dung
Nhập mã được hiển thị: