Thực hành: kiểu char

Với C, char là kiểu dữ liệu rất cơ bản, vừa có thể xem như là ký tự vừa có thể xem như là số nguyên. Do vậy, việc nắm vững kiểu dữ liệu này rất quan trọng khi học ngôn ngữ lập trình C.

Bước 1. Tạo ứng dụng Visual C++ rỗng (kiểu Win32)

Xem bài viết tạo ứng dụng Visual C++ đơn giản nhất để học C để biết cách tạo ứng dụng rỗng. Bạn chỉ cần thực hiện xong bước 3 của bài viết này.

Bước 2. Viết mã và chạy chương trình

Viết mã cho chương trình như sau (bạn nào nhát thì có thể sao chép cũng được):

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

void main()
{
	printf("\nChuong trinh minh hoa KIEU KY TU \n\n"); 
	char ch;       //khai báo biến ch kiểu char
	ch = 'a';       //gán giá trị 'a' cho biết ch
	printf("%c ", ch);  //hiển thị giá trị của ch dưới dạng ký tự
	printf("%d ", ch);  //hiển thị giá trị của ch dưới dạng số nguyên
	ch = ch + 1;	   //tăng ch lên 1 đơn vị 
	printf("%c\n\n", ch); //hiển thị giá trị của ch dưới dạng ký tự					 
}

Sau khi viết mã xong, nhấn F6 (hoặc chọn BuildBuild Solution) để biên dịch chương trình sau đó nhấn Ctrl + F5 (hoặc chọn DebugStart Without Debugging) để chạy chương trình để xem kết quả. Nếu kết quả không như hình dưới, gọi 911:

Bước 3. Cho chương trình chạy từ từ (debug)

Bạn nên đọc nhanh bài viết gỡ rối (debug) trong Visual Studio để có những khái niệm ban đầu trước khi chúng ta cho chương trình "chạy từ từ".

Bắt đầu "chạy"

Nhấn phím F10 để bắt đầu chạy chương trình. Nhìn vào phần mã của chương trình bạn sẽ thấy có một mũi tên màu vàng ở dòng chứa ký tự { ngay sau hàm main() - đây chính là vị trí xuất phát (entry point) của chương trình (xem hình dưới, dòng 4). Vị trí kết thúc là dòng chứa ký tự } tương ứng (xem hình dưới, dòng 12).

Thêm cửa sổ Watch để xem biến ch

 Trước khi cho chương trình chạy tiếp, ta sẽ mở cửa sổ Watch để có thể xem giá trị của biến ch sẽ thay đổi như thế nào trong quá trình chạy chương trình. Trong cửa sổ Watch, kích vào ô Name của hàng đầu tiên và gõ ch. Lúc này bạn có thể theo dõi giá trị của ch tại đây. Như hình dưới, do hiện tại chưa đến dòng khai báo biến ch nên trường Value của biến ch trong cửa sổ Watch xuất hiện lỗi.

Vừa chạy vừa xem kết quả

Lúc này, chỉ đơn giản nhấn phím F10 để chạy từng dòng lệnh của chương trình. Trong quá trình chạy, liếc nhìn xem giá trị của ch thay đổi như thế nào.

Chạy cái "vèo" cho xong

Nếu đã nắm được chương trình rồi và muốn chạy một mạch cho xong thì chỉ đơn giản nhấn phím F5.

Viết Bình luận

Họ tên Bắt buộc
Email Bắt buộc
Tiêu đề Bắt buộc
Kiểu bình luận
Nội dung
Nhập mã được hiển thị: