Bài tập về "Nhập xuất dữ liệu"

Loạt bài tập cơ bản về "Nhập xuất dữ liệu"
Mục lục
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Viết các chương trình:

 1. Tính tổng, hiệu, tích và thương của hai số nguyên dương.
  Nhập a, b: 6 4
  Tổng:  6 + 4 = 10
  Hiệu:  6 – 4 = 2
  Tích:  6 x 4 = 24
  Thương: 6 / 4 = 1.50

  Chú ý về phép chia số thực: nếu xy là 2 số nguyên thì x/y sẽ là phép chia số nguyên (chỉ lấy phần nguyên). Để "chia theo kiểu thực" thì phải làm như sau: (float)x/y, nghĩa là báo cho VC biết x ở đây phải xem là số thực, do đó phép chia cũng phải là "phép chia số thực".

 2. Tính căn bậc 2 của một số thực.
  Nhập số thực: 7
  Căn bậc 2 của 7 là 2.646
 3. Hiển thị mã ASCII của một kí tự.
  Nhập ký tự: A
  Mã ASCII của ký tự A là: 65
 4. Hiển thị ký tự khi biết mã ASCII của nó.
  Nhập mã ASCII của ký tự: 97
  Ký tự có mã ASCII 97 là: a
 5. Tính trung bình cộng của 3 số nguyên.
  Nhập a, b, c: 3 4 7
  Trung bình cộng của 3, 4, và 7 là: 4.67
 6. Tính khoảng cách giữa 2 điểm trên mặt phẳng.
  Nhập tọa độ điểm A: 2 3
  Nhập tọa độ điểm B: 4 6
  Khoảng cách giữa A(2,3) và B(4,6) là 3.6
 7. Tính chu vi và diện tích hình tròn khi biết bán kính của nó (sử dụng : PI = 3.1416).
  Nhập bán kính (theo mét): 4
  Đường tròn bán kính 4m có chu vi là 25.13 met
  Hình tròn bán kính 4m có diện tích là 50.27 met vuong
 8. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật khi biết chiều dài và chiều rộng của nó.
  Nhập chiều dài, chiều rộng: 4 6
  Chu vi và diện tích của hình chữ nhật 4x6 lần lượt la: 20 24
 9. * Tính tổng, hiệu, tích, thương của hai phân số (tử và mẫu là các số nguyên dương).
  Nhập phân số thứ 1 (tử, mẫu): 2 3
  Nhập phân số thứ 2 (tử, mẫu): 3 4
   2/3 cộng 3/4 = 1.42
   2/3 trừ 3/4 = -0.08
   2/3 nhân 3/4 = 0.50
   2/3 chia 3/4 = 0.89 

Bình luận (6)

Viết Bình luận
 • nguyen huu tinh
  giai

  e k pit hk c bat dau tu dau.thay chi giup e vs a

   

 • Nguyễn Quốc Thịnh
  thầy ơi giải giúp em bài này với

  Cho tập tin input.txt là tập hợp các từ cần đoán cùng với gợi ý của nó. Mỗi dòng trong tập tin input.txt có
  dạng: ||| . Ví dụ:
  watermelon ||| Mot loai trai cay co ruot mau do, thuong dung de giai khat vao mua he
  camel ||| Loai thu lon, co mot hoac hai buu, thuong duoc dung de cuoi o sa mac
  Viết chương trình đọc nội dung của tập tin input.txt và mỗi lần chạy chương trình thì chương trình sẽ
  chọn ngẫu nhiên một từ. Sau đó hiển thị gợi ý của từ và chiều dài của từ để người dùng đoán. Số lần
  đoán tối đa tương ứng với kích thước của tên từ. Ví dụ: từ camel có chiều dài là năm ký tự thì số lần
  đoán tối đa là năm.
  Mỗi lần đoán, người dùng nhập một ký tự (ở dạng chữ thường). Nếu đúng thì màn hình sẽ hiển thị ký tự
  mà người dùng vừa nhập, đồng thời cho biết số lượng ký tự đó tồn tại trong từ. Ví dụ: chương trình yêu
  cầu người dùng đoán từ watermelon, người dùng nhập ký tự e thì máy sẽ xuất ra: "Từ cần đoán có 3 ký
  tự e".
  Trong trường hợp ký tự người dùng vừa nhập không có trong từ cần đoán, màn hình sẽ thông báo là ký
  tự đó không tồn tại trong từ cần đoán. Trong ví dụ trên, nếu người dùng nhập ký tự b, màn hình sẽ hiển
  thị: "Ký tự b không tồn tại trong từ cần đoán". Nếu người dùng đoán đúng thì máy sẽ xuất ra thông báo: "Chúc mừng, bạn đã đoán đúng" và hiển thị từ
  cần đoán ngay sau thông báo vừa xuất.
  Nếu số lần đoán vượt mức cho phép mà người dùng vẫn chưa đoán ra thì xuất ra thông báo: "Xin lỗi, số
  lần đoán đã vượt mức cho phép". Sau đó hiển thị từ cần đoán sau thông báo vừa xuất.
  Trước khi kết thúc, chương trình sẽ xuất một số thông tin ra tập tin output.txt. Các thông tin bao gồm:
  - Tên từ cần đoán.
  - Gợi ý của từ.
  - Các ký tự mà người dùng đoán, cách nhau bởi khoảng trắng.
  - Cho biết kết quả là người dùng đoán đúng hay sai.
  Ví dụ:
  watermelon
  Mot loai trai cay co ruot mau do, thuong dung de giai khat vao mua he
  s a e m l o m n t k
  Ban doan khong dung

   

 • văn hiến
  XIN CHÀO

  cá bác làm ơn cho hỏi . e mới bắt đầu học lập trình VĐK .học môn này phải bắt đầu từ đâu trước. e xin cám ơn

 • Phan Thanh Minh
  câu 1

  Thầy cho em hỏi (float)a/b sao em chay ma khong ra 1.5 ạ.

 • @Khoa

  CÝ: (a/b)/(c/d) khác a/b/c/d

  Tốt nhất bạn nên đưa cả ctr lên. T sửa trực tiếp sẽ rõ & nhanh hơn.

 • Khoa
  câu hỏi số 9

  Thầy ơi!! cho em hỏi câu số 9.

  Phép toán số 2 em ra đúng 0.08 nhưng ko có dấu âm phía trước.

  Và phép toán cuối cùng em lại ra 0.0555... tại sao lại thế ạ, em đặt cho nó 1 biến là t=(float)((float)a/b / (float)c/d)

  Ko bít em sai chỗ nào hả Thầy?

Viết Bình luận

Họ tên Bắt buộc
Email Bắt buộc
Tiêu đề Bắt buộc
Kiểu bình luận
Nội dung
Nhập mã được hiển thị: