Các thông báo lỗi thường gặp trong Visual C++

Những thông báo lỗi tiếng Mỹ thường gặp khi viết các chương trình C bằng Visual C++

1. Run-Time Check Failure #3 - The variable 'x' is being used without being initialized.

Tiếng Việt nghĩa là: "biến x đang được sử dụng mà không được khởi tạo". Nguyên tắc khi sử dụng biến là: khai báo → khởi tạo → sử dụng (xem ở ví dụ dưới).

int x; //khai báo
x = 1; //khởi tạo
for (int i=1; i<10; i++)
{
  x += 1.0/i; //sử dụng
}

Nếu không có bước "khởi tạo" (không có dòng 2 ở ví dụ trên) thì sẽ xuất hiện lỗi này.

Bình luận (1)

Viết Bình luận
 • Nguyễn Tính`
  Cách để check nó có khởi tạo hay không

  Ví dụ như thế này:

  int *a;

  cout<<a[0];

  Run-Time Check Failure #3 - The variable 'x' is being used without being initialized

  do chưa khởi tạo nên nó báo lỗi "Run-Time Check Failure #3 - The variable 'x' is being used without being initialized"

   

  vậy làm sao để kiểm tra dc nó có khởi tạo hay chưa? mặc dù vẫn đoạn code trên, ví dụ

  nếu khởi tạo thực hiện 1 chức năng nào đó, chưa khởi tạo thì printf hiện lên màng hình thông báo lỗi.

   

  Cảm ơn.

Viết Bình luận

Họ tên Bắt buộc
Email Bắt buộc
Tiêu đề Bắt buộc
Kiểu bình luận
Nội dung
Nhập mã được hiển thị: