Lập trình

 • Gỡ rối (debug) trong Visual Studio

  Hướng dẫn những thao tác cơ bản khi gỡ rối (debug) một chương trình trong môi trường Visual Studio.

 • Phương pháp Quy hoạch động cho bài toán "Robot nhặt tiền"

  Hướng dẫn từng bước trong quá trình phân tích, thiết kế và cài đặt thuật toán để giải bài toán "Robot nhặt tiền" bằng phương pháp quy hoạch động.

 • Bài toán "Dãy con đơn điệu tăng dài nhất"

  Hướng dẫn từng bước trong quá trình phân tích, thiết kế và cài đặt thuật toán để giải bài toán "Dãy con đơn điệu tăng dài nhất" bằng phương pháp quy hoạch động.

 • Đệ quy - quay lui

  Một số bài toán cơ bản về đệ quy - quay lui

 • Bài toán xếp hậu

  Phân tích, cài đặt thuật toán quay lui để giải bài toán xếp hậu: xếp n con hậu vào bàn cờ n x n sao cho không con nào khống chế lẫn nhau.

 • Thuật toán sắp xếp nhanh (QuickSort)

  ...

 • Các thuật toán sắp xếp cơ bản

  Sắp xếp chọn, sắp xếp chèn, sắp xếp nổi bọt

 • Tối ưu website với Bộ nhớ đệm (Caching) HTTP

  Với 1 trang web, có thể nói tốc độ là ưu tiên số #1. Người sử dụng không thích phải đợi, tất nhiên. Và trong nhiều trường hợp, tốc độ trang web chậm bởi phải nạp lại khá nhiều thứ không cần thiết. HTTP Caching giúp chúng ta (những người phát triển hệ thống) giải quyết được vấn đề này. Sao không bỏ chút thời gian tìm hiểu nó nhỉ???